Over ons

De opgave voor verduurzaming is groot en moet leiden tot een ander gebruik van energie. Force Renewable Energy participeert en investeert om die reden actief in de ontwikkeling en exploitatie van grootschalige windprojecten en zonneparken op land. Door de beperkt beschikbare ruimte in Nederland, vraagt het energieneutraal worden veel van overheden, omwonenden, natuur, bedrijven en andere belanghebbenden. Ons streven is om op een professionele manier hieraan een bijdrage te leveren.

Daarnaast verkent Force RE kansrijke technologieën en markten die van belang zijn in de energietransitie. In dit verband zijn wij als initiërende partij betrokken bij het GreenH2UB concept waarmee groene waterstof wordt geproduceerd en geleverd aan o.a. de mobiliteitssector.

Activiteiten

 • Locatie search
 • Haalbaarheid
 • Omgevingsdialoog
 • Impact analyse
 • Vergunning
 • Engineering
 • Project financiering
 • Inkoop/uitbesteding
 • Netaansluiting
 • Financial Close
 • Veiligheid
 • Bouwbegeleiding
 • Inspectie
 • Commissioning
 • Beheer en onderhoud

Windenergie

De juiste locatie voor een windpark is erg belangrijk. Vele aspecten moeten getoetst en afgestemd worden alvorens er gesproken kan worden van een mogelijk kansrijke plek. Het volgen van snelwegen, spoorlijnen of ander infrastructurele werken in het landschap kan een goed vertrekpunt zijn. Naast woonkernen, woonhuizen en risicovolle objecten dient er ook rekening te worden gehouden met vliegverkeer, gasleidingen, natuurwaarden (flora en fauna) en landschapskwaliteit.

Force RE initieert, kwalificeert en ontwikkelt windparken in Nederland met een duidelijk coöperatief karakter. Wij hebben de krachten gebundeld en zijn gelieerd aan Renewable Factory zodat onze projecten professioneel gerealiseerd kunnen worden. Gewerkt wordt aan een portefeuille van circa 20 windparken met een totaal vermogen van 550 MW.

Zonne-energie

Grondgebonden zonneparken zijn sterk in opkomst en gaan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Wij zijn sinds 2008 actief in de zonne-energie op zowel grote daken als op land. Onze uitgangspunten hierbij zijn dat dit in goed overleg moet gaan met omwonenden, grondeigenaren, gemeente en andere betrokken partijen. Om dergelijke procedures zorgvuldig te doen, stimuleren wij lokale betrokkenheid en besteden aandacht aan een mooie landschappelijke inpassing.

Force RE is gelieerd aan Solarfields Nederland BV en heeft zo haar krachten gebundeld met de marktleider in Nederland. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een portefeuille van circa 25 grondgebonden zonneparken met een totaal Wp-vermogen van 350 MW.

Waterstof

“Waterstof geniet vandaag van een ongekend momentum. De wereld mag deze unieke kans niet missen om waterstof tot een belangrijk onderdeel van onze schone en zekere energietoekomst te maken” (Fatih Birol, IEA).

Force Renewable Energy is initiatiefnemer van de GreenH2UB en werkt samen met de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), Brainport Development en andere partners aan de realisatie van GreenH2UB’s. Uniek is dat decentraal opgewekte elektronen uit wind- en zonne-energie worden omgezet naar groene waterstof moleculen welke vervolgens gebruikt kunnen worden voor mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving en injectie in het gasnet. Wij zijn betrokken bij Brabantse Waterstof Coalitie, maken onderdeel uit van de RES 1.0 van de Metropool Regio Eindhoven, aangesloten bij het MRE-grid en verbonden aan verschillende energielandschappen.

Projecten

Windpark
de Pals

 • Gemeente Bladel
 • 4 x 5,6 = 22,4 MW
 • Operationeel 2024 – 2025
 • Realisatie nieuwe natuur 22 ha.

Windpark
REKS I

 • 4 x 6 = 24 MW
 • In ontwikkeling (Green deal, Hart van Brabant)
 • Operationeel 2026

Windpark
REKS II

 • 8 x 6 = 48 MW
 • In ontwikkeling (Hart van Brabant)
 • Operationeel 2028

Windpark
Regio N&M Limburg I

 • 7 x 6 = 42 MW
 • Operationeel 2027 – 2028
 • Energielandschap

Windpark
Groote Molenbeek

 • Gemeente Peel en Maas
 • 5 x 6 = 30 MW
 • Operationeel na 2027

Windpark
Stijbeemden

 • Gemeente Oss
 • 9 x 6 = 54 MW
 • Verwacht 2028 – 2030

Windpark
Regio N&M Limburg II

 • 3 x 4,5 = 13 MW
 • Operationeel 2027 – 2028

Windpark
RES NOB I

 • 3 x 5,5 = 16,5 MW
 • In ontwikkeling
 • Operationeel 2029

Windpark
Regio N&M Limburg III

 • 3 x 5 = 15 MW
 • Operationeel 2027 – 2028
 • langs infrastructuren

Windpark
Regio N&M Limburg IV

 • 4 x 5 = 20 MW
 • Operationeel 2027 – 2028
 • knooppunt

Windpark
RES MRE I

 • 7 x 6 = 48 MW
 • In ontwikkeling
 • Operationeel 2027

Zonnepark
RES MRE I

 • 10 ha.
 • 12 MWp, zuidopstelling
 • Operationeel circa 2026

Zonnepark
RES NOB I

 • 16 ha
 • 20 MWp, zuidopstelling
 • Operationeel 2025

Zonnepark
RES NOB II

 • 25 ha
 • 32 MWp, zuidopstelling
 • Operationeel 2026

GreenH2UB
I – MRE

 • 10 MW PEM-electrolyzer
 • Groene H2 productie
 • Operationeel Q2 2025

Zonnedak
PLP Coatings

 • Tessenderlo, België
 • 300 kWp, plat dak
 • Operationeel sinds 2012

Zonnedak
Defawes

 • Wondelgem, België
 • 300 kWp, zadeldak en plat dak
 • Operationeel sinds 2012

Zonnedak
Stafcars

 • Overpelt, België
 • 300 kWp, plat dak
 • Operationeel sinds 2012

Windpark
RES MRE II

 • 9 x 5,8 = 52 MW
 • Operationeel circa 2028
 • Wind, zon en waterstof

Wilt u graag weten wat Force Renewable Energy voor u kan betekenen? Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Contact